Bag om vores nye lodsbåde

22. august 2017

Efter et stort, åbent EU-udbud valgte DanPilot lige før sommerferien, den 3. juli, at skrive kontrakt med estiske Baltic Workboats om at levere 11 nye lodsbåde med mulighed for at købe yderligere 4 både.

 

Administrerende direktør Gert Frost udtaler:

- Vi er overbeviste om, at vi har valgt den helt rigtige båd, og det er skønt at vi nu kan tælle dage til den første båd ankommer. Bådene kommer til at være vores ”arbejdsheste”, og de vil være rygraden i vores nye flåde i mange år frem. De vil derfor ruste os stærkt til det fuldt liberaliserede marked, som kommer i 2020.

 

- Udover at være en markant opgradering på alle planer i forhold til vores nuværende lodsbåde har vi lagt særlig vægt på pålidelighed og driftssikkerhed. Derfor har vi krævet, at de nye både bliver bygget efter et ”proven concept”. Det er helt afgørende, når man som os er ansvarlig for sejladssikkerhed og havmiljø. Vi skal levere lods og en sejlklar båd hver eneste gang et skib ønsker det. Med lods ombord på et skib øges sejladssikkerheden og risikoen for ulykker og olieudslip minimeres – og det kræver, at vi har gennemprøvet materiel til rådighed.

 

Valget af Baltic Workboats som leverandør har været kritiseret skarpt af brancheorganisationen for danske leverandører af maritimt udstyr og skibe, Danske Maritime. Organisationen har bl.a. i en artikel på branchesitet Søfart fra 1. august kritiseret ambitionsniveauet for de nye både for at være ”en bundskraber”.


Læs artiklen her: http://www.soefart.dk/article/view/546628/brancheboss_danpilot_svigter_danmark#

 

Adm. direktør Jenny N. Braat fra Danske Maritime udtaler, at der alene har været tale om at få den billigst mulige båd, og at det burde have været afviklet som udviklingsprojekt med kun danske aktører. I en debat igangsat på hendes personlige LinkedIn-profil hævder hun endelig, at danske værfter ikke blot blev stillet svagere end udenlandske konkurrenter, men at udbuddet ligefrem har udelukket danske virksomheder fra at deltage på konkurrencemæssigt lige vilkår.

 

Gert Frost afviser blankt kritikken, som han står helt uforstående overfor. Han udtaler:

 

- Udbuddet er gennemført fuldstændig efter EU-udbudsreglerne. Det har været helt åbent og alle værfter, der ønskede det, har haft mulighed for at byde. Alle bydere er blevet behandlet lige og fair.

 

- Danske Maritime er velkommen til at kritisere hvordan vi har lavet udbuddet og hvad der er den rigtige lodsbåd for DanPilots fremtidige behov, selvom vi egentlig føler os ret godt rustede til selv at definere det. Jeg forstår også godt, at Jenny N. Braat er ærgerlig over, at det ikke var et af hendes medlemmer, der vandt opgaven. Normalt vil vi lade den slags kritik passere, men vi kan konstatere, at kritikken på en række punkter er decideret misforstået, og vi er begyndt at få henvendelser om den. Derfor er jeg nødt til at præcisere og korrigere en række ting;

 

- Jeg nødt til at sige, at der har været dansk deltagelse i udbuddet; 15 europæiske værfter ønskede at byde på leverancen. Heraf 2 danske værfter. Vi prækvalificerede 10 værfter, herunder begge de danske værfter. Ud af de 10 værfter faldt 5 fra i processen; 3 af dem valgte at trække sig fra den videre proces, herunder det ene danske værft, som forklarede det med, at de havde travlt med andre opgaver. Men begge de to danske deltagende værfter afleverede bud, som overholdt specifikationer og leveringsplan for bådene.

 

- Vores udbud blev offentliggjort den 8. november 2016, men allerede et halvt år forinden (den 29.marts) afholdt vi et møde for at drøfte udbuddet med Danske Maritime, så danske værfter kunne være velforberedte på at udbuddet kom. DanPilot har afholdt individuelle præsentationsmøder med i alt 11 danske værfter forud for udbudsmaterialets offentliggørelse, herunder en række medlemmer af Danske Maritime. Derfor er det urimeligt at påstå, at danske værfter ikke har kunnet deltage i udbuddet.

 

- Da vi mødtes med Danske Maritime den 29. marts 2016 aftalte vi at lave et fælles projekt, som vi kalder ”Fremtidens Lodsbåd”. Det har vi holdt møder om i april og oktober sidste år, hvor det blev aftalt, at Danske Maritime skulle lave en projektplan for projektet. Danske Maritime vendte tilbage til sagen den 7. juli 2017, og vi har netop holdt et nyt møde om projektet.

 

- Endelig kan jeg sige, at det ikke er den billigste båd vi har valgt, men det samlet set bedste tilbud.
I de krav vi stillede til båden har vi vægtet kvalitet 40%, pris 40% og leveringstid 20% i den samlede evaluering.

 

- Vi håber på en fortsat god dialog og et godt samarbejde med Danske Maritime, og jeg kan forsikre alle om, at vi har truffet det helt rigtige valg for DanPilot, og at vi både har fulgt lovgivningen samt at det er sket efter en åben og fair proces.

 

 

Faktaark BWB1500WP