Serviceture og crew change

I forbindelse med lods påsætning og aftagning er det muligt at skifte besætning samt fragte mindre colli med lodsbåden.

DanPilots transport af personer til og fra skibe sker efter de gældende regler i udlændingelovgivningen. Ved transport af personer fra lande, hvor der stilles krav om visum, indrejsetilladelse etc. påhviler det skibet eller dettes repræsentant at sikre, at de nødvendige indrejsepapirer mv. er bragt i orden hos de relevante danske myndigheder, senest samtidig med bestilling af en persontransport. DanPilot påtager sig således ikke at formidle rejsepapirer og medtager alene passagerer, som lovligt kan indrejse i Danmark og alene til den havn og på det tidspunkt, indrejsetilladelsen fastsætter.

Gebyret er på kr. 5.000 pr. time pr. operation – svarende til EUR 672,60 (valutakurs d. 1. januar 2017).

 

Bestil serviceture og crewchange og få mere information på: danpilot@danpilot.dk

 

På bestillingen bedes anført:

Typen af servicetur:

 

  • Fragt: Pakkestørrelse og indhold.
  • Crewchange: Antal personer, af- eller påmønstring.

 

Samt:

  1. skibets navn, kaldesignal og IMO-nummer,
  2. skibets forventede ankomsttidspunkt til det sted, hvorfra serviceturen skal foregå
  3. bestillers kontaktoplysninger
  4. oplysning om betaler.