INFORMATION TIL JOBSØGENDE VEDRØRENDE DATABEHANDLING

Your Time, Your Safety - Our Commitment

Information til jobansøgere vedrørende databehandling

                                                         

 

I forbindelse med rekruttering hos DanPilot behandler vi dine personoplysninger som anført nedenfor.

DanPilot er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med din ansøgning.

 

Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i din ansøgning og dit CV mv. med henblik på at evaluere din ansøgning. Vi anbefaler at din ansøgning ikke indeholder CPR-nummer og følsomme oplysninger, som fx oplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, helbredsoplysninger mv.

 

Såfremt den påkrævede stilling kræver at du gennemfører personlighedstests eller lignende, vil du blive informeret herom, når vi har behandlet din ansøgning. Resultaterne af sådanne tests behandles fortroligt og indgår i vores bedømmelse af din ansøgning. Resultaterne vil blive slettet efter evalueringsprocessen er afsluttet, eller når de ikke længere er relevante at opbevare.

 

Vi behandler din ansøgning, CV samt relevante bilag, forud for eventuel indgåelse af et ansættelsesforhold. Baggrunden for at vi gør dette, er, at vi har en legitim interesse i form af gennemførelse af en ansættelsesproces. Vores grundlag for at behandle disse oplysninger er derfor interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, vedrørende legitime interesser.

 

Som en del af vores evaluering af dig og din ansøgning kan det være, at vi indhenter referencer fra dine tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer, såfremt du har givet dit samtykke dertil.

 

Hvis du bliver tilbudt en stilling hos DanPilot, vil din ansøgning samt yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsen, blive en del af din personalesag.

 

Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger der indsamles i forbindelse med rekrutteringsprocessen, i en periode på 6 måneder efter ansøgningsdatoen, medmindre der foreligger et sagligt grundlag for at behandle oplysningerne i en længere periode.

 

 

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, som du har afgivet som led i ansøgningen eller i løbet af rekrutteringsprocessen. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du sende en mail til HR-afdelingen@danpilot.dk.

 

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger. Du har derudover ret til at bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at dine personoplysninger berigtiges, såfremt dette er nødvendigt, eller at dine personoplysninger i visse tilfælde slettes.

 

Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en oversigt over dine personoplysninger og bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

 

Såfremt du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder, eller såfremt du har eventuelle spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at sende en mail til

HR-Afdelingen@danpilot.dk.

 

DanPilots databeskyttelsesrådgiver (DPO) er: Michael Gorm Madsen, Bird & Bird Advokatpartnerselskab, Sundkrogsgade 21, 1., 2100 København Ø, e-mail: michaelgorm.madsen@twobirds.com.

 

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, bedes du sende en mail til GDPR@danpilot.dk. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby – læs mere herom på Datatilsynets hjemmeside.